Työnohjaus

Työnohjaus


Työnohjaus on prosessi, jossa 
- saat aikaa oman työsi tutkimiselle ja kehittämiselle
- saat tukea oman työsi tai organisaatiosi muutoksissa
- pääset kehittämään asiantuntijuuttasi ja yhteistyötaitojasi
- löydät uusia näkökulmia ja oivalluksia työhösi

Työnohjausta voi toteuttaa yksilöjen, ryhmien tai työyhteisöjen työnohjauksena. Yksilötyönohjaus sopii etenkin vaativassa asiakastyössä olevalle, ammatillista muutosta hakevalle tai työntekijälle, jolla ei omassa työyhteisössä ole samaa työtä tekevää kollegaa. Ryhmätyönohjauksessa ohjattavat ovat saman alan ammatilaisia eri työpaikoilta, tiimeistä tai osastoilta. Tällöin työnohjauksessa hyödynnetään etenkin vertaisoppimista kunkin ammatillisessa kehittymisessä. Työyhteisötyönohjauksessa oman työyhteisön tai tiimin kanssa tavoitteena on edistää työyhteisön perustehtävän toteutumista ja työntekijöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Välillä työelämässä tulee tilanteita, jolloin on hyvä pysähtyä miettimään, mihin suuntaan ja miten kannattaisi edetä. Työyhteisön tai tiimin toiminnan kehittämisessä entistä toimivammaksi voi alkuun auttaa lyhytkin kehittämisprojekti, jossa työntekijät itse aktiivisesti arvioivat omaa toimintaansa ja sen tavoitteita pohtimalla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Missä olemme onnistuneet? Mitä hyvää ja toimivaa kannattaa vaalia edelleen?
- Mihin tulisi saada muutosta? Mitä nyt ja tulevaisuudessa halutaan tavoitella?
- Miten edetään kohti tavoitetta? Mitä osaamista, voimavaroja ja resursseja meillä on käytössämme? Mitä tarvitsemme ehkä lisää?
- Miten varmistetaan, kuljetaanko haluttuun suuntaan? Miten saada ja antaa palautetta onnistumisista?

Tavoitteellisen kehittämisprosessin avulla voidaan vahvistaa työntekijöiden toimijuutta sekä luoda seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä. Tämän kaltainen prosessikonsultointi sopii työyhteisöjen ja ryhmien lisäksi myös yksittäiselle työntekijälle.
Luotu Woon kanssa®
Tekijänoikeus (c)2017, Kaikki oikeudet pidätetään.