Työnohjaus

Työnohjaus


Työnohjaus on prosessi, jossa 
- on aikaa oman työn tutkimiselle ja kehittämiselle
- tuetaan työskentelyä oman työn tai organisaation muutoksissa
- oma asiantuntijuus ja yhteistyö kehittyvät
- etsitään uusia näkökulmia ja oivalluksia työhön

Työnohjausta voi toteuttaa yksilöjen, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjauksena. Yksilötyönohjaus sopii vaativassa asiakastyössä olevalle, ammatillista muutosta hakevalle tai työntekijälle, jolla ei omassa työyhteisössä ole samaa työtä tekevää kollegaa. Ryhmätyönohjauksessa ohjattavat ovat saman alan ammatilaisia eri työpaikoilta, tiimeistä tai osastoilta. Tällöin työnohjauksessa hyödynnetään etenkin vertaisoppimista kunkin ammatillisessa kehittymisessä. Työyhteisötyönohjaukseen osallistuu koko työyhteisö tai tiimi. Työnohjauksen tavoitteena on edistää työyhteisön perustehtävän toteutumista ja työntekijöiden keskinäistä yhteistoimintaa.

Välillä työelämässä tulee myös tilanteita, jolloin on hyvä pysähtyä miettimään, mihin suuntaan ja miten edetä. Työyhteisön tai ryhmän toiminnan kehittämisessä entistä toimivammaksi voi alkuun auttaa kehittämisprojekti, jossa työyhteisö itse aktiivisesti arvioi omaa toimintaansa ja sen tavoitteita pohtimalla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Missä olemme onnistuneet? Mitä hyvää ja toimivaa kannattaa vaalia edelleen?
- Mihin tulisi saada muutosta? Mitä halutaan tavoitella?
- Miten edetään kohti tavoitetta? Mitä osaamista, voimavaroja ja resursseja meillä on käytössämme? Mitä tarvitsemme lisää?
- Miten varmistetaan, kuljetaanko haluttuun suuntaan? Miten saada ja antaa palautetta onnistumisista?

Tavoitteellisen kehittämisprosessin avulla voidaan vahvistaa työntekijöiden toimijuutta sekä luoda seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä. Tämän kaltainen prosessikonsultointi sopii työyhteisöjen ja ryhmien lisäksi myös yksittäisille työntekijöille.
Luotu Woon kanssa®
Tekijänoikeus (c)2017, Kaikki oikeudet pidätetään.