Lyhytterapia

Lyhytterapia


Mitä lyhytterapiassa tavoitellaan?

- muutosta aiakkaalle tärkeällä elämänalueella (esimerkiksi työ, ihmissuhteet, terveys, elämän tarkoituksellisuus jne.)
- uudenlaista suhtautumistapaa elämän haasteisiin
- tietoisuutta omista vahvuuksista, resursseista ja mahdollisuuksista
- parempaa tietoisuutta omista sudenkuopista
- uusia tai joustavampia keinoja toimia vaikeissa tilanteissa
- ymmärtävää ja myötätuntoista tapaa suhtautua itseen


Miten lyhytterapiassa työskennellään?

Lyhytterapiassa työskentelyn kohteena on yksi tai korkeintaan muutama yhdessä sovittu tavoite. Työskentelyaika on ajallisesti rajattu. Usein jo muutaman kerran jälkeen asiakas kokee hyötyvänsä terapiasta. Koska tavoitteena on saada aikaan muutoksia asiakkaan toimintatavoissa, hyödynnetään työskentelyssä erilaisia muutosta vauhdittavia harjoitteita ja välitehtäviä. 


Milloin lyhytterapiaan? 

Lyhytterapeuttinen lähestymistapa voi lisätä tyytyväisyyttä, mielekkyyden kokemuksia ja elinvoiman tunteita elämässä. Esimerkiksi seuraavien elämää haittaavien toimintatapojen tai tilanteiden muuttamisessa lyhytterapeuttinen työskentely voi auttaa: 

- täydellisyyteen pyrkiminen, ylikriittisyys, joustamattomuus (vaativuus) 
- liiallisen vastuun kantaminen 
- stressi, uupuminen, uniongelmat 
- murehtiminen, asioiden vatvominen tai vältteleminen 
- häpeä ja syyllisyys 
- mielialaongelmat, ahdistuneisuus 
- toisten miellyttäminen tai arvosteleminen selviytymiskeinona 
- hetken mielijohteen mukana eläminen 
- erilaiset riippuvuudet 
- ristiriitatilanteet, vaikeat tunteet ja ajatukset 
- akuutin tilanteen helpottaminen 

Lyhytterapia voi olla hyvä vaihtoehto myös siinä vaiheessa, kun olet hakeutumassa tai odotat pääsyä psykoterapiaan. 

Luotu Woon kanssa®
Tekijänoikeus (c)2017, Kaikki oikeudet pidätetään.