Lyhytterapia

Lyhytterapia


Mitä lyhytterapiassa tavoitellaan?

- muutosta aiakkaalle tärkeällä elämänalueella (esimerkiksi työ, ihmissuhteet, terveys, elämän tarkoituksellisuus jne.)
- uudenlaista suhtautumistapaa elämän haasteisiin
- tietoisuutta omista vahvuuksista, resursseista ja mahdollisuuksista
- parempaa tietoisuutta omista sudenkuopista
- uusia tai joustavampia keinoja toimia vaikeissa tilanteissa
- ymmärtävää ja myötätuntoista tapaa suhtautua itseen


Miten lyhytterapiassa työskennellään?

Lyhytterapiassa työskentelyn kohteena on yksi tai korkeintaan muutama yhdessä sovittu tavoite. Työskentelyaika on rajattu noin 1-20 kertaan. Usein jo muutaman kerran jälkeen asiakas kokee hyötyvänsä terapiasta. Koska tavoitteena on saada aikaan muutoksia omissa ajattelu- ja toimintatavoissa, voidaan työskentelyssä hyödyntää myös erilaisia muutosta vauhdittavia harjoitteita ja välitehtäviä. 


Milloin lyhytterapiaan? 

Lyhytterapeuttinen lähestymistapa lisää monien kokemusten mukaan tyytyväisyyttä, mielekkyyden kokemuksia ja elinvoiman tunteita elämässä. Esimerkiksi seuraavien elämää haittaavien toimintatapojen tai tilanteiden muuttamisessa lyhytterapeuttinen työskentely voi auttaa eteenpäin: 

- täydellisyyteen pyrkiminen, ylikriittisyys, joustamattomuus (vaativuus) 
- liiallisen vastuun kantaminen 
- stressi, uupuminen, uniongelmat 
- murehtiminen, asioiden vatvominen tai vältteleminen 
- häpeä ja syyllisyys 
- mielialaongelmat, ahdistuneisuus 
- toisten miellyttäminen tai arvosteleminen selviytymiskeinona 
- hetken mielijohteen mukana eläminen 
- erilaiset riippuvuudet 
- ristiriitatilanteet, vaikeat tunteet ja ajatukset 
- akuutin tilanteen helpottaminen 

Lyhytterapia voi olla hyvä vaihtoehto myös siinä tilanteessa, kun asiakas on hakeutumassa tai odottaa pääsyä psykoterapiaan. 

Luotu Woon kanssa®
Tekijänoikeus (c)2017, Kaikki oikeudet pidätetään.