Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisyys työnohjauksessa merkitsee tilan ja vaihtoehtojen antamista ohjattavalle. Työnohjausprosessissa se merkitsee esimerkiksi:

  • dialogisuutta eli aktiivista ja avointa keskustelua, toisen kuulemista ja ajatusten jakamista vastavuoroisesti. Ohjaaja auttaa kysymyksillään ohjattavaa tunnistamaan omaa tilannettaan ja mahdollisia muutoksen tarpeita, esteitä ja mahdollistajia.  
  • reflektiivisyyttä eli oman ajattelun, havaintojen ja toiminnan pohtimista sekä erilaisten merkitysten rakentamista työnohjauskeskusteluissa ja oman työn arjessa.
  • ratkaisukeskeisyyttä eli keskustelussa ja työskentelyssä huomion kohteena ovat etenkin asiat, jotka jo toimivat tai mitkä nähdään mahdollisuuksina ja voimavaroina. Ohjauskeskusteluissa työskentelyn kohteena on kerrallaan yksi tai muutama tavoite, jonka edistymistä tuetaan eri tavoin. 
  • narratiivisuutta eli tuetaan muutosta vaihtoehtoisten ja rakentavampien tarinoiden löytämiseen ja rakentamiseen omassa työssä ja elämässä.

Työnohjaukseen voit tutustua myös

http://www.hermidan.fi/wp-content/uploads/2017/03/cropped-hermidanviivapiirros-1024x986.jpg