Voimavarakeskeisyys

Voimavarakeskeisyys työnohjauksessa merkitsee tilan ja vaihtoehtojen antamista ohjattavalle. Työnohjausprosessissa se merkitsee esimerkiksi:

  • dialogisuutta eli aktiivista ja avonta keskustelua, toisen kuulemista ja ajatusten jakamista yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Ohjaaja auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja oman työnsä haasteisiin.
  • reflektiivisyyttä eli oman toiminnan ja ajattelun pohtimista sekä erilaisten merkitysten rakentamista työnohjauskeskusteluissa ja oman työn arjessa.
  • ratkaisukeskeisyyttä eli keskusteluissa huomion kohteena ovat etenkin asiat, jotka jo toimivat tai mitkä nähdään mahdollisuuksina ja voimavaroina. Ohjauksessa tulevaisuuteen suuntautuminen on läsnä jo nyt.
  • narratiivisuutta eli tuetaan muutosta vaihtoehtoisten ja rakentavampien tarinoiden löytämiseen ja rakentamiseen omassa työssä ja elämässä.

Työnohjaukseen voit tutustua myös

http://www.hermidan.fi/wp-content/uploads/2017/03/cropped-hermidanviivapiirros-1024x986.jpg