Työnohjaus

Työnohjaus on prosessi, jossa

  •  on aikaa ja tilaa oman työn tutkimiselle ja kehittämiselle
  •  tuetaan työskentelyä oman työn tai organisaation muutoksissa
  •  oma asiantuntijuus ja yhteistyötaidot kehittyvät
  •  etsitään uusia näkökulmia ja oivalluksia omaan työhön

Työnohjausta voi toteuttaa yksilön, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjauksena.

Yksilötyönohjaus

sopii vaativassa asiakastyössä olevalle, ammatillista muutosta hakevalle tai esimerkiksi työntekijälle, jolla ei ole omassa työyhteisössä samaa työtä tekevää kollegaa.

Ryhmätyönohjauksessa

ohjattavat ovat saman alan ammattilaisia eri työpaikoilta, osastoilta tai toimialoilta. Ryhmätyönohjauksessa hyödynnetään etenkin vertaisoppimista kunkin ohjattavan ammatillisessa kehittymisessä.

Työyhteisötyönohjaukseen

osallistuu koko työyhteisö tai tiimi. Työnohjauksen tavoitteena on edistää työyhteisön perustehtävän toteutumista ja työntekijöiden keskinäistä yhteistoimintaa kohti yhdessä sovittuja tavoitteita.

 

Keskustelumme kautta sain uusia näkökulmia omaan työhöni, minkä ansiosta työnohjaustapaamisten jälkeen lähdin innolla takaisin työn pariin toteuttamaan omaa visiota. Vertaistuki toi varmuutta omaan tekemiseen. Ideoita sain etenkin siihen, millaisia erilaisia työvälineitä voisin käyttää esimerkiksi oman tiimin kanssa asioita läpi käydessä.” 

 

http://www.hermidan.fi/wp-content/uploads/2017/03/cropped-hermidanviivapiirros-1024x986.jpg