Konsultointi

Prosessikonsultointi

Työelämässä tulee tilanteita, jolloin on hyvä pysähtyä miettimään, mihin suuntaan ja miten edetä. Työyhteisön tai ryhmän toiminnan kehittämisessä entistä toimivammaksi voi alkuun auttaa kehittämisprojekti, jossa työyhteisö itse aktiivisessa prosessissa arvioi omaa toimintaansa ja sen tavoitteita pohtimalla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  •  Missä on onnistuttu? Mitä hyvää ja toimivaa ei kannata hukata?
  •  Mihin tulisi saada muutosta? Mitä halutaan tavoitella?
  •  Miten edetään kohti tavoitetta?
  •  Miten varmistetaan, kuljetaanko haluttuun suuntaan?

Tavoitteellisen kehittämisprosessin avulla vahvistetaan työntekijöiden toimijuutta sekä luodaan seurantaan ja arviointiin sopivia menetelmiä.

Prosessikonsultointi sopii työyhteisöjen ja ryhmien lisäksi myös yksittäisille työntekijöille.

Uraohjaus ja valmennus

Uraohjaus ja valmennus auttaa eteenpäin tilanteissa, joissa työntekijänä etsit uutta suuntaa tai motivaatiota omaan työhösi. Tavoitteena voi olla esimerkiksi

  •  omassa työssä kehittyminen ja omalla urapolulla eteneminen
  •  ammattitaidon täydentäminen tai ammatin vaihtaminen
  •  selvittää eri koulutusvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia
  •  selkiinnyttää omaa valinta- ja päätöksentekoprosessia
  •  vahvistaa omaa osaamista ja tunnistaa omat kehittämistarpeensa
  •  urasuunnitelman laatiminen ja sen mukaan eteneminen

Uraohjauksesta ja valmennuksesta on hyötyä niin opintojen parissa kuin työuran eri vaiheissa ja muutostilanteissa.

 

http://www.hermidan.fi/wp-content/uploads/2017/03/cropped-hermidanviivapiirros-1024x986.jpg